Det är en bra dag idag!
Mina tankar från natten.

Archive for the ‘#ppparley’ Category

Om avgift på immaterialrätt.

26 juli 2011

På Framtidens Piratpolitik – Parley i Västerås så presenterade jag min idé om att på samma sätt som man i en fastighetskatt beskattar ägande, så kan man även tänka sig en avgift på ägandet av immaterialrättsliga tillgångar. (jag väljer för tillfället att inte diskutera tankegången bakom skatt/avgift på ägande, men hojta till i kommentarfältet om ni […]